Baglandet

Bag Bjergsnæs Efterskole står skolens vennekreds, der blev oprettet i 1969 – godt 10 år før skolens første elevhold. Skolens vennekreds vælger skolens bestyrelse.

Skolens bestyrelse

Formand
Troels Rasmussen, Viborg

Bestyrelse
Helle Wormslev, Brorstrup
Hardy G. Jensen, Hobro
Lone Josefsen, Viborg
Per Nedergaard Rasmussen

Suppleanter
Søren Kristian Madsen
Anna-Sofia Kappel

Skolens vennekreds

Bjergsnæs Efterskoles vennekreds er skolens demokratiske bagland. I vennekredsen har man mulighed for at følge med i skolens daglige liv, give sin mening til kende, støtte op om og få medindflydelse på skolens virke. Desuden er man med til blandt vennekredsens medlemmer at vælge bestyrelsen, som er skolens overordnede ledelse. Man vil årligt blive inviteret til årsmøde (generalforsamling) samt til et efterårsmøde, hvor aktuelle og spændende emner bringes til debat.

Hvis man ønsker optagelse i skolens vennekreds, udfyldes nedenstående formular.

Bestyrelsen vil behandle ansøgningen på det førstkommende bestyrelsesmøde, og der gives besked fra skolen snarest derefter.

Læs mere om hvad et medlemskab betyder her.

Se skolens vedtægter her og læs om vores værdigrundlag her.


Ønsker optagelse i skolens vennekreds

Navn
Adresse:
Postnummer:

By:
Telefon:
Email
Evt relation til skolen

I skolens vedtægter §2 stk. 3 står der: "Vennekredsen om Bjergsnæs Efterskole er en kreds af mennesker, der er interesseret i denne frie skoles opgaver, og som vil følge og støtte dens virke."

Giv en kort begrundelse hvorfor du søger optagelse i skolens vennekreds
Jeg har læst og kan stå bag Bjergsnæs Efterskoles værdigrundlag og formål Ja Nej

Obs: Efter du har trykket tilmeld, vil siden skrive "oplysninger modtaget". Ellers er oplysningerne ikke gået rigtig igennem.
Hvis oplysnigerne er gået rigtig igennem, vil du modtage en bekræftigelse på mail inden for to arbejdsdage. Gør du ikke det, så kontakt venligt skolen pr. telefon