10. klasse eller 10. årgang?

Elever i 10. klasse på Bjergsnæs Efterskole har mulighed for at vælge mellem to forskellige boglige tilbud i foråret. Valget skal først træffes i løbet af skoleåret, men her er kort forklaret lidt om forskellen på de to tilbud.

Efteråret – den fælles start

Skoleåret starter samlet for alle elever i 9. og 10. klasse. Dette er fra august til og med december. Her er de boglige timer hovedsageligt fagopdelte timer, hvor der arbejdes med samlæsning mellem 9. og 10. klasse og løbende holddeling. Det vil sige, at 9. og 10. klasses elever er på hold sammen, og at der skiftes hold i de forskellige fag gennem perioden. Eleverne er altså ikke delt i faste klasser, men skifter mellem forskellige hold i de forskellige fag. Perioden indeholder også et par mindre perioder med projektarbejde.

I slutningen af november skal elever i 10. klasse vælge, hvordan de ønsker den boglige undervisning i foråret.

 

10. klasse

Man kan vælge 10. klasse, der arbejder frem mod folkeskolens 10. klassesprøver. Her vil den boglige undervisning hovedsageligt foregå fagopdelt og vil rette sig frem mod, at de afsluttes med de officielle prøver i alle fagene. Det drejer sig om dansk, matematik, engelsk og tysk. I en del af perioden vil der stadig være samlæsning med 9. klasse.

 

10. Årgang

Den anden mulighed er 10. årgang. Her arbejdes der i den største del af foråret med projekter, hvor eleverne i grupper arbejder frem mod faglige mål. Eleverne får faglig undervisning, der kan bruges i projekterne. I andre perioder arbejdes der med fagopdelt undervisning. Året sluttes af med et afsluttende projekt, hvor der tilrettelægges prøver og fremlæggelser, som danner udgangspunkt for en evaluering.

 

Pædagogisk struktur

Det vigtigste for os er, at lige præcis du får et godt efterskoleår. Og det betyder, at du udvikler dig menneskeligt, socialt og fagligt og lærer dig selv bedre at kende.

Kontaktgrupper

Fra årets start er eleverne inddelt i kontaktgrupper á 18-20 elever med to kontaktlærere. Det er de to lærere, som hver måned har samtaler med dig om, hvordan du har det, hvad dine mål er, og hvad der rører sig inde i dig. Det betyder, at vi lærer jer rigtig godt at kende. Når vi er to lærere, er der altid minimum 4 øjne på hver, så alle elever bliver set og hørt, og ofte vil du kunne finde en af os på skolen. Men vi kan godt love, at du også får et tæt forhold til dine andre lærere. At vi siger godnat til dig hver aften, at vi spiser sammen, at vi griner og græder sammen, får oplevelser sammen, og at vores lærerværelse altid er åbent, betyder at du ikke er bange for at komme til os og bruge os til problemer af småt og stort.

Kontaktgrupper er det eneste, vi ikke skifter i løbet af året. Vi skifter nemlig både hold, værelser, pladser i spisesalen og meget mere. Det betyder, at du får en kæmpe berøringsflade blandt de andre elever og ikke er låst i kliker og klasser. Vi ser det som en social optimering. Det er os, der trækker lod om, hvem du skal bo på værelse med, så du kommer ud af din comfortzone.

Vi inddeler som regel ikke undervisningen i niveau. Vi kigger derimod ofte på relationen mellem elever og lærere og forsøger at lave gode harmoniske hold for alle.

Værelsesbytte

Vi bytter værelser to gange om året, så du lærer at bo med flere forskellige. Vi har flest 2, 3 og 4-mandsværelser på skolen, og det vil veksle hvor du bor. Vi bor på blandede gange, hvilket betyder, at du fra årets vil komme til at bo som nabo med både drenge og piger.