Støtte til elever med faglige udfordringer

På Bjergsnæs Efterskole har vi mulighed for at støtte elever, der har specifikke faglige udfordringer. Vi vægter den boglige undervisning højt og ønsker, at alle elever udvikler sig fagligt. Vi forventer, at eleverne har lyst til at arbejde med og fordybe sig i de boglige fag. Hvis man har brug for støtte til den boglige undervisning, kan det tilbydes i begrænset omfang. Vi supplerer således den daglige undervisning med ekstra støtteundervisning på mindre hold, hvor der tages hensyn til elevens faglige udfordringer og læringsmæssige forudsætninger.

Støtte til elever med sociale eller personlige udfordringer

Bjergsnæs Efterskole har mulighed for at støtte og vejlede elever med sociale eller personlige udfordringer. Der kan være mulighed for en særlig kontaktlærerstøtteordning.

Kontakt

Kontakt skolens kontor 86625222 info@bjergsnaes.dk og få mere at vide om de forskellige muligheder.